Komposittutdanning på alle nivåer

Videregående utdanning

Læreplan innen komposittfag for yrkesfag på videregående nivå

www.utdanning.no , VG2 Plast og Kompositt.
https://utdanning.no/utdanning/vgs/TPPOK2----

Norsk Industri - fagopplæring

Kurset er for praksiskandidater og lærlinger som skal ta fagbrev i polymerkomposittfaget. Kurset er nettbasert og forbereder til den offentlige eksamen som må bestås før den praktiske fagprøven.

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Polymerkomposittfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

https://www.norskindustri.no/kurs-og-arrangementer/kurs-fagopplaring/polymerkomposittfaget/

Kongsberg Videregående samt Måløy Videregående skole

Etter TIP kan man velge Plast- og komposittfag på vg2 på Kongsberg videregående skole. Dette er et landsdekkende tilbud, som betyr at vi tar inn elever fra hele landet. Kongsberg videregående skole er den første skolen med dette tilbudet(eventuelt den eneste hvis Måløy ikke tilbyr neste år.) Skolen har internat og elever til dette utdanningsprogrammet blir prioritert ved tildeling av internatplass. Skolen samarbeider med bedrifter over hele landet og etter et år med vg2 i Kongsberg, kan det være naturlig å ta læretiden hjemme i en lokal lærebedrift.

Her står det mer om utdanningen:
http://www.kongsberg.vgs.no/Utdanningstilbud/Teknikk-og-industriell-produksjon/Vg2-
Plast--og-komposittfag/ Inntakskrav er VG1 TIP (Teknisk Industriell produksjon)

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg - Kompositt og Polymer, heltid eller samlingsbasert med nett-undervisning.

Fagskolen i Viken tilbyr dette studiet til deg med relevant fagbrev eller 5 års relevant yrkespraksis. Kandidatene med fordypning i kompositt og polymer vil etter fullført utdanning kunne tilfredsstille denne industri-sektorens krav og normer både i forhold til produksjon og HMS. Gjennom utdanningen utvikler studenten kunnskaper om kompositt og polymer, som han skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid.

På fagskolenivå er det utarbeidet 2 læreplaner, Kompositt og polymer som tilbys av Fagskolen i Viken på Kongsberg, og Kompositt og plastbearbeiding ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik.

For mer detaljer rundt studiene se fagskolenes hjemmesider:
https://fagskolen-viken.no/ , Kompositt og polymer
https://fagskolen-viken.no/studier/teknologifag/kompositt-og-polymer
https://fagskolen-innlandet.no , Kompositt og plastbearbeiding
https://fagskolen-innlandet.no/studier/kompositt-og-plastbearbeiding


Bachelor

På Høyskole og Universitets nivå har NTNU på Gjøvik en egen spesialisering på bachelornivå for Plast og kompositt innen Maskiningeniørstudiet.

Universitetet i Sør Norge (USN) tilbyr emner innen Plast og kompositt materialer under Bachelorstudiet i produktutvikling – Maskiningeniør.

Høyskolen i Østfold har emner innen Bachelorstudium i ingeniørfag – maskin (IRM34513 Avanserte materialer).

USN
Her kan du ta kompositt som fag : https://www.usn.no/studier/finn-studier/ingenior-sivilingenior-teknologi-og-it/bachelor-i-ingeniorfag-maskiningenior/


Master

NTNU tilbyr en spesialisering innen Produktutvikling og materialer på masternivå i studiet Produktutvikling og produksjon (MTPROD) i Trondheim.


Om komposittutdanning

For utdanning på alle nivåer i Kongsberg benytter skolene seg av «Krag Laboratorium» som er sponset av KDS. Dette er et nytt moderne laboratorium for produksjon av komposittmaterialer generelt sett. https://www.facebook.com/fagskolen.tinius.olsen/
Dette laboratoriet benyttes også av Fagskolen Innlandet i sin utdanning, i tillegg til NTNU som benytter laboratoriet i sitt «Revolve» prosjekt.

Der satses det på en kontinuitet i utdanningen, som starter med utdanning på videregående nivå og kan fortsette på fagskolenivå og universitetsnivå. For å få kontinuiteten i utdanningen innen komposittfag begynner elever / studenter med tradisjonell håndlaminering, som er en av de mest utbredte  produksjonsprosessen vi har i dag.

Videre lærer elever / studenter hvordan man optimaliserer produksjonen av komposittmaterialer ved hjelp av mer avanserte produksjonsprosesser som vakuum baging, vakuum infusjon og støping i Autoklave. Dette gir muligheter til produksjon av de mest avanserte komposittmaterialene vi kjenner.

I tillegg til et topp moderne kompositt laboratoriet har man på Kongsberg også et avansert materialprøvings laboratorie der man kan verifisere komposittmaterialer «Tinius Olsen Company Lab.». Dette blir også et sertifisert laboratorie for materialprøving.

Komposittlab:

Denne brukes av alle tre studiesteder, der en egen lab ingeniør tilrettelegger for alle skoler og prosjekter. Det finnes også en materialteknisk lab som industrien kan benytte seg av. Her maskinerer man ut prøvestaver for strekk, trykk og skjær ihht internasjonale standarder. Skolen har også FEM analyse
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/komposittlab-starten-pa-noe-stort-article186175-7457.html
https://www.youtube.com/watch?v=WOUdaynehp0


Linker:

Etterutdanning

Bli lærlingbedrift!

Våre medlemmer