Teknologi og FOU

Her samles informasjon om ny teknologi, resultater fra forskningsprosjekter og informasjon om forskningsprosjekter som det arbeides med.

Nye materialløsninger for fiskeflåten (2002-2005)

Prosjektet nye materialløsninger for fiskeflåten startet sommeren 2002 og ble avsluttet sommeren 2005. Hovedmålsettingen var å finne frem til nye materialløsninger som kan bidra til å redusere vekt, korrosjon, slitasje og vedlikeholdsbehov samt å forenkle montering og forbedre isolasjon av innredning og lasterom i fiskefartøy. Prosjektet ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og gjennomført av SINTEF Materialer og kjemi.

Arbeidet ble konsentrert om bruk av kompositt-/sandwich materialer i utvalgte komponenter og delkonstruksjoner hvor potensialet for forbedring ble ansett å være størst. Resultatene er beskrevet i åtte fagrapporter som finnes nedenfor.


Status - anvendelse av kompositter offshore

SINTEF Materialer og kjemi har på oppdrag fra Petroleumstilsynet utarbeidet en rapport om teknologistatus når det gjelder anvendelse av polymer- og komposittmaterialer i olje- og gassindustrien. Rapporten har en generell innledning om materialene hvor faktorer som påvirker egenskapene belyses. Den gir en oversikt over anvendelse av materialene topside og subsea. Utvalgte anvendelser er behandlet mer inngående med vekt på å belyse status, sikkerhetskritiske aspekter og faktorer som påvirker pålitelighet og robusthet.

Rapporten som har tittelen, "State of the art - Ikke metalliske materialer inkludert sammenføyning", finnes nedenfor.


Designstudie av RSW tanker fremstilt av sandwich med PVC kjerne og glassfiberarmert herdeplast hud.pdf

Kartlegging av behov for nye materialløsninger i fiskeflåten.pdf

Kompositt- sandwichmaterialer for bruk i fiskeflåten.pdf

Nye materialløsninger for fiskeflåten - Sammendrag av resultater.pdf

Pris og vektvurdering av overbygg i sandwich til fiskefartøy.pdf

Studie av dekksluke i GRP sandwich.pdf

Vektbesparelse ved valg av overbygg i sandwich fremfor aluminium for fiskefartøyet.pdf

Vurdering av alternativ konstruksjonsløsning for signalmast til fiskefartøy.pdf

Composite production is ready for automation.pptx

Kompositter kan erstatte stål og aluminium i store skipsoverbygg.ppt

Korrosjonsbeskyttelse av offshorrør.ppt

Pultrusion for eyecatching design for large buildings.ppt


Linker til aktuelle forskningsmiljøer:

https://www.sintef.no/en/

https://www.ict.fraunhofer.de/en.html

https://hvm.catapult.org.uk/

Våre medlemmer