Generalforsamling og miniseminar NKF

Miniseminar og generalforsamling vil foregå på Scandic Gardermoen 25.11.2021

Program

Kl. 11.00- Velkommen v/NKF
Kl. 11.15- "Status for norsk industri fremover - og lærdommer fra pandemien" v/Knut Sunde, Bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri
Kl. 12.00- Lunsj
Kl. 13.00- Råvaretilgang, priser og leveringspresisjon i tiden fremover
Utvalgte råvareleverandører og produsenter informerer, drøfter status og fremtidig situasjon. Mulighet for spørsmål og svar.
Kl. 14.00- NKF- status og fremtid for NKF v/styreleder og daglig leder i NKF
Kl. 14.30- NCMT v/Vidar Nyhammer- presentasjon av NCMT og muligheter for fremtidig samarbeid/sammenslåing mellom NCMT og NKF
Plenumsdebatt og muligheter for spørsmål
Kl. 16.30- Årsmøte for NKF-medlemmer
Kl. 20.00- Festmiddag med prisutdeling

Program og papirer for generalforsmalingen sendes elektronisk til deltakere og medlemsbedrifter i forkant.

Påmeldingsfrist: 25.10.21

Påmelding:

Vennligst fyll ut
Vennligst fyll ut
Vennligst fyll ut
Vennligst fyll ut
Vennligst fyll ut
Vennligst fyll ut

The form contains errors