Presentasjoner fra årsmøte


PRESENTASJONER:

 

* The Seafood Innovation Cluster as NCE- Bjørgulfur Havvardsson

Last ned Pdf

 

* Nye tekniske krav til landbaserte oppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet v/Jon Pettersen

Last ned Pdf

 

* Bransjens behov for kompetanse i fremtiden
Fagskolen Tinius Olsen- Kåre Særen/Lars Harald Heggen
Norsk Industri-opplæring Kjetil Groa(kommer snart)

Last ned Pdf

 

* Smart produksjon- det siste innen produksjonssystemer samt hvordan man kan gjøre eksisterende prosess smartere med ny teknologi (robotikk, AR, autonom logistikk etc)
Mechatronics Innovation Lab - Bernt Inge Øhrn/Svein-Inge Ringstad

Last ned Pdf

 

* Muligheter og utfordringer for kompositten i det sterkt voksende El-ferje markedet. Ingebjørn Aasheim

Last ned Pdf

 

*Sea Technology- Bygging av elbilferge i kompositt, Christian Carlson/Eivind Flister(kommer snart)

Last ned Pdf

 

* Nye løsninger for liming av kompositter/ Egget- Vidar Mundal

Last ned Pdf

 

*Samkomp, Einar Hinrichsen, Sintef

Last ned Pdf

 

* Oppdatering av pågående prosjekter innenfor broer og lukkede anlegg i kompositt
Fireco- Alf Jensen

Last ned Pdf

 

* Komposittgjenvinning 2.0 SINTEF - Rudie Sporen

Last ned Pdf