Foto: Brødrene Aa

Om oss / bli medlem

Norsk komposittforbund (NKF) ble etablert 31. august 2000. Forbundet er en interesseorganisasjon for bedrifter som arbeider med armerte herde- og termoplaster. Alle bedrifter og foreninger som har tilknytning til komposittindustrien kan være medlemmer. Pr 2018 er det registrert 68 medlemsbedrifter i NKF.

NKF er en egen bransje i Norsk Industri. NKFs medlemsmasse er i hovedsak knyttet opp til herdeplaster i en eller annen form. Medlemmer er for det meste bedrifter som benytter herdeplaster i produksjon eller er leverandør til denne type industri/teknologi. Herdeplaster har enorme markedsmuligheter og vinner stadig terreng i forhold til mer tradisjonelle materialer. Det er en av NKFs mange oppgaver å synliggjøre kompositter som materiale for mange anvendelser. Forbundet er registrert i Brønnøysund med org nr. 918 278 044.

Våre aktiviteter spenner over et vidt område, som for eksempel:

 • Work Shop arrangementer med aktuelle temaer.
 • Infobrev og nyhetsbrev til alle medlemmer vedrørende nyheter i vår bransje.
 • Myndighetskontakt for å påvirke utforming av komposittindustriens rammebetingelser.
 • Aktiv arbeid i de europeiske interesseorganisasjonene for komposittindustrien.
 • Kompetanseheving og opplæring innenfor komposittindustrien og for medlemmene i
  særdeleshet.
 • Spre informasjon vedr. kompositter og FOU /teknologi.
 • Tilrettelegge for konferanser og messer. Medarrangør for de norske Polymerdagene.
 • Være aktiv partner i diverse kompositt relaterte prosjekter. Eksempler på slike
  prosjekter er et eget informasjonssprednings program, etablering av en norsk
  web-portal, utviklet egne verktøy for kompetanse hevning, standardisering av råvarer
  og produkter, nasjonale FOU prosjekter innen gjenvinning og sammenføyning, HMS
  og gjenvinning.
 • Sist, men ikke minst legger vi stor vekt på nettverkbygging og sosiale rammer rundt
  våre arrangementer. Vi har også et bredt samarbeid over landegrensene i Norden.
 • Kontingent til NKF er kr. 5.500,- for kompositt relaterte omsetning opp til 5 mill. For omsetning over 5 mill beregnes et tillegg på 0,02 % av denne omsetningen begrenset oppad til kr. 27.500. Minimum kontingent er kr. 5.500,-. En bedrift med omsetning på 20 mill vil dermed få en kontingent på kr. 8.500,- (kr. 5.500,- + 0,02 % av 15 mill)

Adresse:
Norsk komposittforbund
Verksvegen 26
4735 Evje

Epost: post@komposittforbundet.no
Tlf: +47 97 14 82 60


Styremedlemmer Norsk Komposittforbund

Leder: Viggo Karlsen
Styremedlem: Christoffer Haarbye
Styremedlem: Helge Rasmussen
Styremedlem: Finn Erik Sandersen
Styremedlem: Irene Sæbøe
Styremedlem: Bjarne Rygg
Varamedlem: Torbjørn Johannesen
Varamedlem: Helge Støylen

Valgkomite`
Helge Støylen
Morten Johannesen


Vi er en bransjeorganisasjon tilknyttet norsk industri.

 

https://www.norskindustri.no/

Våre medlemmer