Norsk Komposittforbund (NKF) slår seg sammen med Norwegian Circular Materials Technology (NCMT) fra 01.01.22

25.11.21 under NKFs generalforsamling ble det besluttet at NKF går inn i NCMT, og at all administrasjon og aktivitet i regi av NKF nå skal overføres til NCMT.

Bakgrunnen for beslutningen er ønsket om å gi bransjen som helhet mer tyngde, flere ressurser og større gjennomføringsevne. Dette gjøres best ved å forene kreftene og arbeide sammen for å skape resultater. NCMT har visjoner og ambisjoner som er svært sammenfallende med NKF sine, og favner om mye av den samme medlemsmassen.

NCMT er en næringsklynge som jobber for utvikling av innovative, markedsrettede og bærekraftige materialløsninger både innen polymer og kompositt. Klyngen vil være pådriver for å utvikle et innovasjonssystem som akselererer omstillingen til sirkulære verdikjeder gjennom å knytte sammen den beste norske kompetansen fra næringsliv, forskning, utdanning og offentlige aktører. Videre har NCMT som mål å øke verdiskapningen til medlemmene ved å styrke aktørenes konkurransekraft i et globalt marked, og posisjonere Norge som en fremtidsrettet polymer- og komposittnasjon.


For spørsmål vedrørende sammenslåingen, kan man kontakte:

Vidar Nyhammer- NCMT
Telefon: +47 908 06 607
E-post: vidar@ncmt.no

May Britt Hansen- NKF
Telefon: + 47 971 48 260
E-post: post@komposittforbundet.no