Miljø og forskrifter

Eco Impact Kalkulator

EuCIA har utviklet Eco Impact Kalkulatoren for å beregne miljøpåvirkningen av dine komposittprodukter fra de er råvarer til salgssted. Brukere kan beregne, lagre og eksportere miljøpåvirkningen av så mange forskjellige sammensatte produkter og komponenter som de finner passende.

Eco Impact Calculator inneholder et forhåndsdefinert sett med materialer og prosesser. Det lar brukeren også legge inn egne data, noe som gir et mer presist resultat for individuelle komposittprodusenter. En rapport i pdf-format kan genereres som oppsummerer virkningen av sammensatte produkter under studien.

Materialene og prosessene er under kontinuerlig gjennomgang for kvalitet og konsistens, og nye data legges til for å stadig utvide og forbedre verktøyet. Hvis du mangler bestemte viktige materialer eller prosesser, ikke nøl med å kontakte oss. Vi håper at Eco Impact Calculator kan hjelpe deg og komposittindustrien til å møte de mulighetene og utfordringene du står overfor.

Link Eco Impact Calculator: http://ecocalculator.eucia.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2F


Banebrytende utvikling av grønne resiner.pdf

Kjemisk gjenvinning av kompositter.ppt

Kompositter kan gjenvinnes.ppt

 

Våre medlemmer