SINTEF AS

Bedriftens navn: SINTEF AS ved instituttet SINTEF Industri

Lokasjon: Oslo og Trondheim

Kjerneområde: Eksperimentell og numerisk tilnærming til materialkarakterisering og testing samt forskning og utvikling på materialer og materialegenskaper og produksjonsprosesser.

Antall ansatte: ca 450

Nettsider: http://www.sintef.no/plast-kompositt-og-polymermaterialer/

Kontaktinformasjon:
Einar l. Hinrichsen, Forskingsleder
Einar.L.Hinrichsen@sintef.no
98283932