OPS Composite Solutions AS

Lokasjon: Sørlandsparken i Kristiansand

Kjerneområde: 

OPS sine hovedprodukter/tjenester er basert på komposittmaterialer og termoplaster

Komposittmaterialer

Ved å bruke komposittmaterialer på en riktig måte har man tilgang på en designfrihet og fleksibilitet som andre materialer ikke kan tilby.

Fordeler med komposittmaterialer:

  • Høy styrke og lav vekt
  • Kjemikalie/korrosjons bestandighet
  • Vedlikeholdsfritt/lave levetidskostnader
  • Skreddersy mekaniske og fysiske egenskaper
  • Materialene er retningsavhengige
  • Formfrihet, komplekse geometrier
  • Integrerte funksjoner i laminatet
  • Gode utmattingsegenskaper

Termoplaster

OPS Composite har lang erfaring innen termoplast produksjon og konstruksjon. Både poleolefiner som PE, HDPE, PP og PVC og spesial plaster som fluorpolymere PVDF, PFTC, FEP. Våre operatører er sertifisert for ulike sveise- og formemetoder og OPS har  sveisemaskiner og verktøy for å utføre jobber både i verksted og ute på prosjekter.

Det henvises til vår hjemmeside for mer produkt spesifisert informasjon.

Antall ansatte: 32

Kompositt relatert omsetning: ca 45.miillioner

Nettsider: http://www.opsas.no

Kontaktinformasjon: Site Manager / Drifts leder, Espen Fridén, 90877430