Norner AS

Lokasjon: Asdalstrand 291, 3962 Stathelle

Kjerneområde: Vi er et uavhengig Polymer Research Institutt som utfører tester, rådgiving og tjenester innen polymerer. Vi segmenterer våre prosjekter innen 4 områder: Polymerindustri, Energi, Forbruksvarer (forpakning, film, etc.) og Bygg&Industri. Sirkulærøkonomi og ‘grønne’ polymerprodukter er viktig innen alle våre områder

Antall ansatte: ca. 70

Nettsider: www.norner.no

Kontaktinformasjon: Katrin Nord-Varhaug (94816155)