Kiwa Norge

Bedriftens navn: KIWA NORGE

Lokasjon: Rygge: Granheimveien 12, 1580 RYGGE, og Kongsberg: Kongsberg Teknologipark, Kirkegårdvn. 45, 3616 KONGSBERG.

Kjerneområde: Testing, inspeksjon, sertifisering.

Antall ansatte: ca. 200

Nettsider: https://www.kiwa.com/no/no

Kontaktinformasjon:

1: Nikolai Bjørklund Andersen, Mail: nikolai.andersen@kiwa.com  Telefon: 97748764

2: Christian Kreyberg Grødal, Mail: christian.grodal@kiwa.com  Telefon: 97106027