GS Marine AS

Bedriftens navn: GS Marine AS

Lokasjon: Budavegen 15, 6082 GURSKEN

Kjerneområde: Fartøy passasjer

Nettsider: https://www.gsmarine.no

Kontaktinformasjon: Mail: geir@gsmarine.no  Telefon: 70025242