FiReCo AS

Bedriftens navn: FiReCo AS

Lokasjon: Storgata 15, 1607 Fredrikstad

Kjerneområde: Rådgivningstjenester i forbindelse med design, optimalisering, og analyse av lastbærende FRP komposittkonstruksjoner for skip- og offshore industri, forsvars- og militærformål, broer, byggteknikk og fiskeoppdrett. Brannteknisk rådgivning ved bruk av FRP komposittmaterialer.

FoU knyttet til nye anvendelsesområder, forbedrede materialegenskaper og branntekniske løsninger FRP komposittmaterialer.

Antall ansatte: 11

Nettsider: www.fireco.no

Kontaktinformasjon: alf.e.jensen@fireco.no