Amiblu Technology

Firma: Amiblu Technology

Postadresse: Postboks 2059

Besøksadresse: Østre Kullerød 3

Telefon: 971 00 300

Hjemmeside: www.amiblu.com www.flowtite.com 

 

Hovedprodukter: GUP rør, tanker og fittings

Kompositt relatert omsetning: 140 MNOK

Kontaktperson: Jane Haavaldsen

E-mail: jane.haavaldsen@amiblu.com

Mobil: 95183348