Europeiske komposittforeninger

European Composites Industry Association

Brancheforening for danske plastvirksomheder

Finnish Plastics Industires Federation

Compositest Germany

Svensk Plastindustriförening

Våre medlemmer