Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart
Klikk for stort bilde
Bluefin, 70fots fiskefartøy i sandwich bygget hos Mundal Båt AS
Nye materialløsninger for fiskeflåten (2002-2005)
Prosjektet nye materialløsninger for fiskeflåten startet sommeren 2002 og ble avsluttet sommeren 2005. Hovedmålsettingen var å finne frem til nye materialløsninger som kan bidra til å redusere vekt, korrosjon, slitasje og vedlikeholdsbehov samt å forenkle montering og forbedre isolasjon av innredning og lasterom i fiskefartøy. Prosjektet ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og gjennomført av SINTEF Materialer og kjemi.

Arbeidet ble konsentrert om bruk av kompositt-/sandwich materialer i utvalgte komponenter og delkonstruksjoner hvor potensialet for forbedring ble ansett å være størst. Resultatene er beskrevet i åtte fagrapporter som finnes nedenfor.  Nye materialløsninger for fiskeflåten - Sammendrag av resultater
Størrelse: 149245 bytes
Opprettet: 08.02.2008 09:25:14
  Kartlegging av behov for nye materialløsninger i fiskeflåten
Størrelse: 482877 bytes
Opprettet: 08.02.2008 09:26:48
  Kompositt-/sandwichmaterialer for bruk i fiskeflåten
Størrelse: 1516614 bytes
Opprettet: 08.02.2008 09:28:28
  Designstudie av RSW tanker fremstilt av sandwich med PVC kjerne og glassfiberarmert herdeplast hud
Størrelse: 1394154 bytes
Opprettet: 08.02.2008 09:30:13
  Pris og vektvurdering av overbygg i sandwich til fiskefartøy
Størrelse: 1376483 bytes
Opprettet: 08.02.2008 09:31:34
  Vektbesparelse ved valg av overbygg i sandwich fremfor aluminium for fiskefartøyet "Avro Viking"
Størrelse: 878221 bytes
Opprettet: 08.02.2008 09:33:17
  Studie av dekksluke i GRP sandwich
Størrelse: 955749 bytes
Opprettet: 08.02.2008 09:34:28
  Vurdering av alternativ konstruksjonsløsning for signalmast til fiskefartøy
Størrelse: 1327091 bytes
Opprettet: 08.02.2008 09:36:05
Norsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com