Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart
Introduksjon om kompositt-/sandwichmaterialer
I en rapport til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er det gitt en introduksjon om kompositt-/sandwichmaterialer for de som skal vurdere å ta dem i bruk i fiskeflåten. Innholdet er generelt og gjelder like godt for andre anvendelsesområder.

Rapporten gir en beskrivelse av materialene, de viktigste matrisematerialer og armeringsfibre, hvordan materialene bygges opp og hvilke faktorer som bestemmer egenskapene. Viktige egenskaper for kompositt-/sandwichmaterialer er sammenlignet med tilsvarende egenskaper for stål og aluminium. Rapporten inneholder flere eksempler som illustrerer bredden i anvendelser hvor kompositt- og sandwichmaterialer benyttes i dag  Kompositt-/sandwichmaterialer for bruk i fiskeflåten
Størrelse: 1516614 bytes
Opprettet: 07.02.2008 14:27:16
Norsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com