Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart
Velkommen til Norsk komposittforbund
Norsk komposittforbund (NKF) ble etablert 31. august 2000. Forbundet er en interesseorganisasjon for bedrifter som arbeider med armerte herde- og termoplaster. Alle bedrifter og foreninger som har tilknytning til komposittindustrien kan være medlemmer. Ved utgangen av 2008 er det registrert 50 medlemmer i NKF.

NKF ønsker å fremstå som et aktivt forbund og være en møteplass for medlemmene som på tverrfaglig grunnlag kan bidra til å utvikle seg og sim bedrift. Ved å skape et nettverk til andre nordiske og europeiske foreninger skal NKF bidra til ytterligere å forsterke disse mulighetene.

NKF skal også bidra til å øke fokus hos sentrale myndigheter på de muligheter som ligger i en videre utvikling av komposittindustrien i Norge. Videre vil forbundet øke fokuseringen i media.

Adresse:
Norsk komposittforbund
Kasernegaten 47
1632 Gamle Fredrikstad

Tlf: +47 91 36 81 50
E-mail: fischmt@online.no


Mer informasjon: www.komposittforbundet.no
Norsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com