Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart
Informasjonsspredning - Nordisk komposittindustri
Organisasjonene som representerer komposittindustrien i Sverige, Danmark og Norge har fått støtte fra Nordisk Industrifond til et nettverksprosjekt som skal etablere og utvikle drift av en felles nordisk informasjonstjeneste for komposittindustrien. Prosjektet ble avsluttet i 2005 og hovedhensikten har vært å informere de nordiske komposittbedriftene om hvilken betydning EU-direktiver og nasjonale forskrifter har for dem.

Prosjektet er nærmere beskrevet i Info-brev nr. 1. De 24 informasjonsbrevene som ble utarbeidet finnes nedenfor.  Info-1-org.pdf
Kort om prosjektet
Størrelse: 162668 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:03:31
  Info-2-org.pdf
Oversikt over EU-direktiv med betydning for komposittindustrien
Størrelse: 175535 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:06:04
  Info-3-org.pdf
Kort om EU's hovedmål, lovgivning og direktivene
Størrelse: 197921 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:17:55
  Info-4-org.pdf
EU-direktivene, CE-merking og samsvarserlæringen
Størrelse: 170962 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:20:59
  Info-5-org.pdf
Samsvarsvurderingen og tekniske kontrollorgan
Størrelse: 176452 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:21:36
  Info-6-org.pdf
Kort orientering: Direktiv 97/23/EC om trykkpåkjent utstyr
Størrelse: 194780 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:24:40
  Info-7-org.pdf
Orientering om EU's rammedirektiv om avfall 75/442/EC og med endringer i direktiv 91/156/EC og orientering om andre EU dokument som har betydning for komposittindustriens avfallshåndtering
Størrelse: 149504 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:25:58
  Info-8-org.pdf
Directive 94/25/EC "on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft": Fritidsbåtdirektivet.
Størrelse: 165616 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:29:34
  Info-9-org.pdf
ISO 12215 Part 5: Hull construction/scantlings. Design pressures, design stresses, scantling determination - Skrogkonstruksjon. Belastninger, tillatte spenninger og dimensjonering
Størrelse: 156785 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:30:09
  Info-10-org.pdf
Directive 1999/13/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds (VOC) due to the use of organic solvents in certain activities and installations (VOC - direktivet).
Størrelse: 181718 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:30:58
  Info-11-org.pdf
Directive 2000/53/EC on end-of life vehicles - "ELV-directive". Direktivet om kasserte, utrangerte kjøretøy - kjøretøydirektivet
Størrelse: 156039 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:35:32
  Info-12-org.pdf
Deponidirektivet (1999/31/EF) og aktuelle forskrifter og lovgivning i Sverige, Danmark og Norge
Størrelse: 193575 bytes
Opprettet: 28.05.2007 15:58:54
  Info-13-org.pdf
Muligheter for små og mellomstore bedrifter (SMB) i EU's 6. rammeprogram
Størrelse: 163567 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:19:42
  Info-14-org.pdf
Fritidsbåtindustriens internasjonale bransjeorganisasjon
Størrelse: 173902 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:20:34
  Info-15-org.pdf
Kartlegging av konsekvensene av styreneksponering - status
Størrelse: 180705 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:22:40
  Info-16-org.pdf
"Green Label", komposittindustriens fremtidige miljømerking
Størrelse: 881734 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:23:27
  Info-17-org.pdf
Oversikt over europeiske bransjeorganisasjoner relatert til komposittindustrien
Størrelse: 156497 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:24:51
  Info-18-org.pdf
Nytt utbildningserbjudande för kompositindustrin
Størrelse: 65654 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:25:37
  Info-19-org.pdf
Hvor finner vi dokumentene? Noen referanser
Størrelse: 88263 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:26:57
  Info-20-org.pdf
Livsløpsvurdering i et miljøperspektiv
Størrelse: 67357 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:28:15
  Info-21-org.pdf
REACH - Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals
Størrelse: 125052 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:28:54
  Info-22-org.pdf
Forebyggelse af brand i kompositindustrien
Størrelse: 77296 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:30:00
  Info-23-org.pdf
Forbrenningsdirektivet - Europa-parlamentets og rådets direktiv 2000/76/EF av 4. desember 2000 om forbrenning av avfald
Størrelse: 55887 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:30:51
  Info-24-org.pdf
"Innovationskonsortium for lette komposit- og sandwichkonstruksjoner" (KOMPOSAND)
Størrelse: 123708 bytes
Opprettet: 28.05.2007 16:31:45
Norsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com