Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart
Status - anvendelse av kompositter offshore
SINTEF Materialer og kjemi har på oppdrag fra Petroleumstilsynet utarbeidet en rapport om teknologistatus når det gjelder anvendelse av polymer- og komposittmaterialer i olje- og gassindustrien. Rapporten har en generell innledning om materialene hvor faktorer som påvirker egenskapene belyses. Den gir en oversikt over anvendelse av materialene topside og subsea. Utvalgte anvendelser er behandlet mer inngående med vekt på å belyse status, sikkerhetskritiske aspekter og faktorer som påvirker pålitelighet og robusthet.

Rapporten som har tittelen, "State of the art - Ikke metalliske materialer inkludert sammenføyning", finnes nedenfor.  State of the art - Ikke metalliske materialer inkludert sammenføyning
Størrelse: 2201365 bytes
Opprettet: 19.06.2008 17:57:14
Norsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com