Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart
Offshore standard - DNV-OS-501
Det Norske Veritas (DNV) har nylig utgitt retningslinjer for design, dimensjonering og verifisering av komposittstrukturer spesielt rettet mot offshore. Disse retningslinjene kan også anvendes generelt for konstruksjoner i kompositter

Dokumentet kan bestilles ved henvendelse til DNVNorsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com