Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart

Resirkulering av kompositter-metoder, kapasiteter, egenskaper og anvendelser
02.07.2007
Foredrag holdt av Paal Fischenich på et miniseminar i 2004. Paal Fischenich har mange års erfaring med resirlulering av komposiiter, som leder for den tidligere resirkuleringsbedriften Miljøtek AS og som mangeårig leder av arbeidsgruppen for Waste Management i den europeiske komposittorganisasjonen EuCIA

Foredraget finnes nedenfor

    Foredrag om resirkulering av kompositter holdt i 2004 (4mb)


Foredrag i regi av EuCIA om resirkulering av kompositter i sementindustrien
02.07.2007
På europeisk nivå arbeides det med å få til et samarbeid med sementindustrien om resirkulering av kompositter. Ved forbrenning av kompositter i sementovner vil glassfiber inngå som en komponent i sementen og matrisen vil bidra med energi. Det er gode utsikter til at Eu-kommisjonen vil akseptere dette som materialgjenvinning

    Cementindustrien som kilde for resirkulering av kompositter (5mb)


European Composite Recycling company (ECRC) om Green Label for kompositter
06.07.2007
I april 2006 presenterte European Composite Recycling company i et foredrag hvordan etablering av Green Label for komposittmaterialer og produkter kan bidra til resirkulering og dokumentasjon av materialenes miljøegenskaper

Foredraget finner du nedenfor

    Foredrag av ECRC om Green Label konseptet for kompositter


Miljøaspekter for komposittmaterialer
06.07.2007
Foredrag holdt av Paal Fischenich, Norsk komposittforbund, på et møte i den europeiske komposittorganisasjonen EuCIA i Budapest 23 mars 2006 om miljøvurderinger knyttet til komposittmaterialer

Foredraget finner du her.

    Miljøvurderinger i forbindelse med komposittmaterialer

Norsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com