Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart
Nordiske komposittdager, 29. - 30. august 2006, Rica Park Hotel i Sandefjord
Nordiske komposittdager arrangeres hvert annet år og arrangementet alternerer mellom Danmark, Sverige og Norge. Nordiske komposittdager i 2006 ble arrangert 29.-30. august i Sandefjord med Norsk komposittforbund som arrangør. Nær 100 personer fra Danmark, Sverige og Norge deltok i arrangementet denne gangen.

Programmet og de faglige presentasjonene finner du nedenfor  Program.pdf
Programmet for nordiske komposittdager 2006
Størrelse: 362529 bytes
Opprettet: 26.06.2007 15:44:02
  Dag Sevaldson.pdf
Dag Sevaldsen, Hareide Designmill: Design og kompositter
Størrelse: 804116 bytes
Opprettet: 26.06.2007 15:46:04
  Henrik Bull.pdf
Henrik Bull, Blackbull AS: Fra ide til produkt, komposittarmering til betong
Størrelse: 241000 bytes
Opprettet: 26.06.2007 15:51:12
  Rune Nilsen.pdf
Rune Nilsen, Pera Norge AS: "Open innovation", hvordan realisere egen FoU-satsing gjennom EU-finansierte prosjekter
Størrelse: 4604237 bytes
Opprettet: 26.06.2007 15:55:01
  Hans Chr Gabelgaard.pdf
Hans Chr. Gabelgaard, Jupiter Plast: Hvordan møte en økt globalisering med en lokal produksjon
Størrelse: 515919 bytes
Opprettet: 26.06.2007 15:57:26
  Jarle Støylen.pdf
Jarle Støylen, Brimer Kvamsøy: Herligheter og besværligheter ved utenlandsetablering
Størrelse: 334161 bytes
Opprettet: 26.06.2007 15:59:26
  Dan Zenkert.pdf
Dan Zenkert, KTH: Komposit- och sandwichstrukturaktiviteter vid KTH
Størrelse: 4748203 bytes
Opprettet: 28.06.2007 14:45:30
  Mikael Jonsson.pdf
Mikael Jonsson, Norac Andos AB: Peroksider som problemlösare
Størrelse: 248509 bytes
Opprettet: 28.06.2007 14:47:36
  Jørn Lilleborge.pdf
Jørn Lilleborge, FiReCo AS: Standardisering av krav og spesifikasjoner innen komposittmaterialer - er det mulig?
Størrelse: 360558 bytes
Opprettet: 28.06.2007 14:50:30
  Jørn Lilleborge-2.pdf
Jørn Lilleborge, FiReCo AS: Presentasjon av FiReCo AS
Størrelse: 823055 bytes
Opprettet: 28.06.2007 14:54:05
  Bo Madsen.pdf
Bo Madsen, Risø: Plantebaserte fiberkompositter
Størrelse: 624902 bytes
Opprettet: 28.06.2007 14:55:30
  Maciej Wysocki.pdf
Maciej Wysocky, SICOMP AB: Från krockbalkar til komposit-forstärkta textiler
Størrelse: 475902 bytes
Opprettet: 28.06.2007 14:58:09
  Bjørn Melve.pdf
Bjørn Melve, Statoil: Bruk av kompositter offshore - status og utfordringer
Størrelse: 3497487 bytes
Opprettet: 28.06.2007 15:00:02
  Mats Eklund.pdf
Mads Eklund, Chelton Applied Composites AB: Kompositmaterial för reparation av metallstruktur
Størrelse: 4650439 bytes
Opprettet: 28.06.2007 15:08:29
  Åke Nylinder.pdf
Åke Nylinder, Polytec Composites Sweden AB: Kompositer inom bilindustrien
Størrelse: 2537069 bytes
Opprettet: 28.06.2007 15:10:19
  Ferdinand Männle.pdf
Ferdinand Männle, SINTEF: Bruk av nanoteknologi til forbedring av herdeplasters værbestandighet og overflateegenskaper
Størrelse: 226302 bytes
Opprettet: 28.06.2007 15:12:30
  Paal Fischenich.pdf
Paal Fischenich, Norsk komposittforbund: Hvilken betydning har vårt nordiske samarbeide i et europeisk perspektiv
Størrelse: 84043 bytes
Opprettet: 28.06.2007 15:14:47
  Paal Fischenich-2.pdf
Paal Fischenich, Norsk komposittforbund: Kompositter brukt som sekundær råvare ved sementproduksjon
Størrelse: 121155 bytes
Opprettet: 28.06.2007 15:19:46
Norsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com