Vis siden på Norsk | View page in English | Sidekart
Flere saker i denne katalogen:
Foredragene fra Polymerdagene 2013
Pressemelding om bærekraft og kompositter fra EuCIA
Kompositter kan gjenvinnes. Se vår nye brosjyre
Fellestur til JEC 2013
Veileder for umettet polyester
Kvanne Industrier har blitt medlem i Trollheimsporten
Spennende hjemmeside om komposittbroer
Mundal Subsea AS får besøk av Nærings- og Handelsdepartementet
Besøk messen Composites Europe 9. - 11. oktober
Invitasjon til prosjektsamarbeid offshore
Norsk Komposittforbund - Berggata 19 - NO-1607 Fredrikstad - Norge
Telefon: +47 913 68 150 - E-post:contact@nordic-composite.com