Velkommen til Norsk Komposittforbund

Norsk Komposittforbund (NKF) er en selvstendig bransjeorganisasjonen for den norske kompositt industrien. Organisasjonen ble stiftet i 2000 og har i dag ca 60 medlemmer. NKF er også en egen bransjegruppe i Norsk Industri. Våre medlemmer er bedrifter og organisasjoner som arbeider med eller har spesiell interesse for kompositter.

Forbundets formål er å fremstå som bransjens interesseorganisasjon både innad i forbundet, og utad mot myndigheter, andre bransjer og samfunnet for øvrig.

 

Norsk Komposittforbund (NKF) slår seg sammen med Norwegian Circular Materials Technology (NCMT) fra 01.01.22

Om oss / bli medlem
21.06.2018 10:35

Om oss / bli medlem

Norsk komposittforbund (NKF) ble etablert 31. august 2000. Forbundet er en interesseorganisasjon for bedrifter som arbeider med armerte herde- og termoplaster. Alle bedrifter og foreninger som har tilknytning til komposittindustrien kan være medlemmer. Pr 2018 er det registrert 68 medlemsbedrifter i NKF.

Om kompositter
27.06.2018 13:14

Om kompositter

Teknologi og FOU
27.06.2018 13:24

Teknologi og FOU

Her samles informasjon om ny teknologi, resultater fra forskningsprosjekter og informasjon om forskningsprosjekter som det arbeides med.

Utdanning
20.09.2018 10:42

Utdanning

Miljø og forskrifter
20.09.2018 10:44

Miljø og forskrifter

Europeiske komposittforeninger
20.09.2018 10:49

Europeiske komposittforeninger

Kalender

Vis hele

Våre medlemmer