Velkommen til Norsk Komposittforbund

Norsk Komposittforbund (NKF) er en selvstendig bransjeorganisasjonen for den norske kompositt industrien. Organisasjonen ble stiftet i 2000 og har i dag ca 60 medlemmer. NKF er også en egen bransjegruppe i Norsk Industri. Våre medlemmer er bedrifter og organisasjoner som arbeider med eller har spesiell interesse for kompositter.

Forbundets formål er å fremstå som bransjens interesseorganisasjon både innad i forbundet, og utad mot myndigheter, andre bransjer og samfunnet for øvrig.

Om oss / bli medlem

Norsk komposittforbund (NKF) ble etablert 31. august 2000. Forbundet er en interesseorganisasjon for bedrifter som arbeider med armerte herde- og termoplaster. Alle bedrifter og foreninger som har tilknytning til komposittindustrien kan være medlemmer. Pr 2018 er det registrert 68 medlemsbedrifter i NKF.

Les mer

Om kompositter

Les mer

Teknologi og FOU

Her samles informasjon om ny teknologi, resultater fra forskningsprosjekter og informasjon om forskningsprosjekter som det arbeides med.

Les mer

Utdanning

Les mer

Miljø og forskrifter

Les mer

Europeiske komposittforeninger

Les mer

Våre medlemmer